Muylenberg

Muylenberg

Wat je moet weten over Muylenberg

Wij zijn Muylenberg, je vindt ons midden in de stad Turnhout, in een verrassend groene omgeving. Dagdagelijks ondersteunen met 150 volwassenen met een bijzondere zorgvraag ten gevolge van een beperking. We zijn zowel een (tweede) thuis als werkplek voor deze volwassenen. Daarom vinden we het zeer belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, maar ook dat onze mensen zich goed en gewaardeerd voelen én bovendien hun talenten kunnen ontplooien. Daarnaast mag je hier ook met je eigen vraag komen aankloppen. We verkennen elke individuele vraag en zoeken samen een gepast antwoord.

Informatiefishe

Categorie

Persoonlijke ondersteuning voor volwassenen met een bijzondere zorgvraag ten gevolge van een beperking.

Regio

Turnhout     

Bekende meter/peter

Jan Van Otten: tweede schepen van Turnhout.

Sub Title.

Progress Title

Write a short description, that will describe something useful.
€7000 Goal €1900 Raised
Persoonlijke info

Donatie totaal: €100,00

Muylenberg
Muylenberg

Hiervoor zamelen we geld in ...

We vinden het belangrijk om in te spelen op de noden van onze bewoners en cliënten. Een grote vraag van hen is vrije tijdsbesteding waarbij sport en beweging een fijne afwisseling vormen met activiteiten in de leefgroep of het werken in het ateliercentrum. Bovendien hebben we heel wat oudere bewoners waarbij beweging belangrijk is om hun mobiliteit te behouden. Via dit sponsorproject zouden we daarom willen inzetten op het aankopen van aangepaste hometrainers zodat ook bewoners met een beperkte mobiliteit kunnen blijven bewegen in hun eigen woongroep.

Dankzij jouw gift...

  • Kunnen we sport en beweging aanbieden in verschillende vormen voor al onze bewoners.
  • Kunnen onze oudere bewoners hun mobiliteit behouden.
  • Kunnen we individuele zorg en begeleiding op maat van elke bewoner aanbieden.

"Muylenberg is zowel een (tweede) thuis als een werkplek voor volwassen personen die bijzondere zorg nodig hebben."

- Muylenberg